06 - 44 94 8888 info@puurgezondezaken.nl

De juiste mensen in je bedrijf.

MyMatch – de juiste medewerkers selecteren 

Hoe kan het dat iemand die een functie helemaal in de vingers heeft toch niet gelukkig is? Hoe verklaar je dat iemand die cum laude afstudeert geen succes heeft in zijn baan? En hoe kan het dat iemand met weinig ervaring soms beter presteert dan een collega met veel ervaring?

Capaciteiten: wat kan ik?

Wat vooropstaat: wie goed wil presteren, moet goed zijn in wat hij doet en beschikken over de juiste dosis capaciteiten. Bij capaciteiten gaat het veelal over het niveau waarop de sollicitant denkt en communiceert. Zo doet de ene sollicitant dat op academisch niveau en de andere op mbo-niveau. 

Drijfveren: wat wil ik?

Minstens zo belangrijk is om te kijken of de sollicitant over de juiste drijfveren beschikt. Als de drijfveren en daarmee de motivatie van een sollicitant matchen met het gewenste drijfverenprofiel van een functie vertoont deze sollicitant van nature het gedrag dat past bij de functie. Mismatches ontstaan vooral doordat drijfveren niet matchen met de functie. Een sollicitant heeft dan niet de intrinsieke motivatie voor deze functie en het kost hem veel moeite het gewenste gedrag te vertonen.

Mismatch: als de capaciteiten en de drijfveren van de sollicitant onvoldoende matchen met de functie-eisen is er sprake van een mismatch. De kans dat de sollicitant succesvol is in de functie is minimaal.

Competent: de kandidaat heeft voldoende capaciteiten voor de functie, maar zijn drijfveren liggen minder in lijn met het ideale profiel. Bespreek aan de hand van de MyDrives-analyse of deze functie ook echt is waar de sollicitant naar streeft. Tip: coachen op gedrag kan helpen om tot een perfecte match te komen.

Motivated: de drijfveren matchen goed met de functie. De capaciteiten van de sollicitant liggen onder of boven het gevraagde niveau. Ga dieper in op de capaciteiten van de sollicitant en kijk of deze zich (nog) beter kan bekwamen in bepaalde taken. Tip: wellicht kan de functie enigszins worden aangepast.

Perfect match: de capaciteiten en drijfveren van de sollicitant liggen volledig in lijn met de functie-eisen. Dit is geen absolute garantie maar wel een belangrijke voorwaarde voor succes. Tip: geef de kandidaat autonomie, zodat hij het maximale uit zichzelf en de functie kan halen.