06 - 44 94 8888 info@puurgezondezaken.nl

Haal het beste uit je medewerkers


Competentie versus wilskracht

Mensen die kunnen werken zoals ze willen werken, zijn extra gemotiveerd. Ze halen meer rendement uit zichzelf en verhogen het rendement van hun organisatie. Alle werknemers hebben dezelfde opdracht: de organisatie dienen vanuit wie hij of zij is. Dan steken mensen hun hand uit om elkaar te helpen. 

MyDrives – mensen inzicht geven 

De MyDrives analyse is een methode om de persoonlijke drijfveren die sterk van invloed zijn op je gedrag, bloot te leggen. Het laat zien wie je bent en wat je wilt. Het kan gebruikt worden in sollicitatietrajecten, teambuilding processen en individuele coaching. 

Mensen in bedrijven, organisaties en instellingen werken vaak in teams. Het is belangrijk dat die teams evenwichtig zijn samengesteld. Je moet van elkaar weten hoe je in elkaar zit. De sterke en zwakke kanten van elkaars persoonlijkheid leren kennen. Als de drijfveren van de teamleden bekend zijn, versterkt dat het prestatievermogen van het team. Coaching van het team vanuit de resultaten van de analyses zal het functioneren verbeteren.

MyHabits – medewerkers en teams ontwikkelen

Als de kracht van een medewerker in een bepaalde rol is uitgewerkt, vermindert het rendement op de arbeidsrelatie. Het wordt een dure werknemer. Daarom is het belangrijk om mensen in beweging te houden, zodat ze zich blijven ontwikkelen. Ga herontdekken waar de ontwikkelingsmogelijkheden zitten. Wat wil je werknemer? Ga het gesprek aan. Nieuwe uitdagingen houden werknemers alert, wakker en inzetbaar. En dat draagt tevens bij aan de vitaliteit van de organisatie!