HR en duurzame inzetbaarheid

Verbinding of wantrouwen?

 Ja hoor, het is weer zover… De functioneringsgesprekken komen eraan. Voor vele medewerkers, bewust of onbewust, een spannend gesprek. Je wordt in veel gevallen beoordeeld door je leidinggevende: wat doe je goed, wat doe je fout?

 Nerveuze trekjes voor het functioneringsgesprek

Toevallig had ik afgelopen week een coachingsgesprek met een HBO+ medewerker met veel ervaring in zijn specifieke kennismarkt. Hij vertelde mij dat hij het heel spannend vond om zo’n gesprek met de directeur én twee managers aan te gaan. Alle alert-knoppen gingen bij mij aan, wat een zware delegatie zeg! Ik zou ook nerveuze trekjes krijgen voor ik het gesprek inging met de grote bazen. Dus vroeg ik gelijk “voelde je je op je gemak?”. Zoals ik al verwachtte, was dit zeker niet het geval en nam hij een (in eerste instantie onbewust) verdedigende en gesloten houding aan. Toen uit het gesprek bleek dat het functioneren “excellent” was (wat een opluchting), kwam het volgende ter sprake. De zware delegatie liet tussen de regels door blijken dat het een gevaar is dat de persoon met unieke kennis zo goed functioneert. Wat als hij vertrekt en de kennis meeneemt? Dus werd medegedeeld dat er een persoon als back-up zou worden aangenomen om ook de kennis te gaan vergaren.

 Wantrouwen en afstand

Op het eerste oog een mooi gesprek, toch? Horen dat je goed functioneert en dat management stiekem angstig is dat jij als juweel door een andere werkgever kan worden weggekaapt.  Of toch niet? Wat is nu van binnen gebeurd met de persoon in kwestie? Hij voelt het wantrouwen, hij voelt afstand. De kloof tussen management en werknemer is, weliswaar onbedoeld, nog groter geworden dan het al was.

Door het gesprek is afstand gecreëerd tussen werkgever en werknemer. Er is sprake van verschillende belangen. Het werkgeversbelang (concurrentie buiten de deur houden), versus werknemersbelang, (het werk zo goed mogelijk doen), stroken niet met elkaar. Hij mist de betrokkenheid van het management. Het “wij” gevoel.

In vertrouwen spreekt hij uit dat als hij moet kiezen tussen zijn huidige werkgever of elders op een andere werkplek zijn kennis vol overgave te mogen delen, hij zal kiezen voor…

Nou ja, ik neem aan dat je de uitkomst zelf kan invullen. Gemiste kans dus!

 “Het andere gesprek”

Hoe kan dat anders? Heel simpel: door een ander gesprek te voeren! Een gesprek met oprechte aandacht en interesse in wat belangrijk is voor je werknemer! En dat noemen ze nou “het gesprek voeren” volgens het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. De Positieve Gezondheid bevorderen binnen je bedrijf, zorgt ervoor dat je medewerkers samen voor het organisatiedoel willen gaan. De moeite waard om je in te verdiepen! Niet omdat het moet, maar vanuit intrinsieke motivatie. Dus ik zou zeggen: go for it!