06 - 44 94 8888 info@puurgezondezaken.nl

Positieve Gezondheid

 

Voor een duurzaam vitale organisatie.

Het nieuwe gezondheidsconcept  (Huber):  ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’

De kracht van Positieve Gezondheid is dat het mensen aanzet om zelf in beweging te komen. Ze gaan zelf werken aan hun gedrag, leefstijl of omstandigheden. 

Het geheim 

Kijk naar de drijvende en remmende krachten. Stimuleer de drijvende krachten, zorg dat de remmende factoren verminderen.  

 www.iph.nl